NALAR KREATIF KAEDAH USHÛLIYAH DAN KAEDAH FIQHIYYAH: SOLUSI ALTERNATIF JAWABAN HUKUM

NALAR KREATIF KAEDAH USHÛLIYAH DAN KAEDAH FIQHIYYAH: SOLUSI ALTERNATIF JAWABAN HUKUM

OLEH: Drs. H. Zulkarnain Suleman, M. Hi

 

Dalam menjawab problem hukum, ulama menggunakan dua kaedah: Ushûliyah dan Fiqhiyyah. Yang disebut pertama adalah kaedah yang dirumuskan oleh ulama ushul fikih. Rumusan kaedah ini menitikberatkan pada pendekatan bayani. Karena itu, qâidah ushûliyyah dinamakan juga sebagai qâidah lughawiyah.

Sedangkan yang disebut kedua adalah kaedah yang dirumuskan oleh ulama fikih. Kaedah mana merupakan sekumpulan kaedah yang mengikat masalah yang sama dalam satu ikatan. Kaedah fikih ini merupakan hasil koleksi beberapa masalah yang serupa atau hasil kodifikasi hukum-hukum juz’î. Tidak kurang dari 65 (enampuluh lima) kaedah: 5 (lima) sebagai kaedah pokok (qâidah kubrâ); 40 (empatpuluh) kaedah umum yang disepakati sebagai kaedah yang repsentatif (qâidah aghlabiyah); dan sisanya masih diperselisihkan oleh ulama (qâidah mukhtalaf). Tulisan ini hanya mengeksplorasi kaedah pokok.

Selengkapnya klik disini