Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo

Nama Dosen       : Dr. H. Sofhian, S.E.I., M.A.

NIP                       :

Tahun Publikasi : 2019

Jenis Penelitian : Jurnal Nasional Terakreditasi

Judul Penelitian: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo